Các em tải tài liệu hướng dẫn học ở File phía dưới về học kết hợp với đọc SGK rồi làm bài tập nhé!

Phiếu học tập Vật lí 8 - T22.pdf