UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ

TRƯỜNG THCS PHÚ GIA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 132A/KH-THCS

 

 

Phú Gia, ngày  30 tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH ĐỌC SÁCH

HÈ 2022

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2021 – 2022; Văn bản số 1056/CTTTngày 31/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn bản số 342/PGDĐT ngày 27/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch liên ngành số 96-KH/LN ngày 30/5/2022 của Huyện đoàn - Phòng Giáo dục và Đào tạo về phối hợp tổ chức các hoạt động đội trên địa bàn dân cư trong dịp hè năm 2022,

 Trường THCS Phú Gia lập kế hoạch tổ chức hoạt động đọc sách hè 2022 với chủ đề “Những ngày hè ý nghĩa” như sau:

I.  Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Thu hút đông đảo học sinh tham gia vào các hoạt động của Thư viện đặc biệt trong dịp hè nhằm duy trì và phát triển phong trào đọc sách, củng cố, nâng cao kiến thức, phát triển năng khiếu, kỹ năng sống, tăng cường khả năng tư duy, tham gia các hoạt động giải trí lành mạnh…góp phần giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, trau dồi tình yêu quê hương, đất nước, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, nghiện trò chơi trực tuyến không lành mạnh qua mạng trong học sinh.

- Nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học cho học sinh.

- Tạo sự kết nối giữa nhà trường với phụ huynh - học sinh và các tổ chức Đoàn đội tại địa phương, nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động phục vụ bạn đọc thiếu nhi hè năm 2022 được tổ chức phù hợp với đối tượng học sinh trên địa bàn, không làm ảnh hưởng đến thời gian giúp đỡ gia đình của học sinh và đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC   

Các hoạt động đọc sách ngày hè chủ đề “Những ngày hè ý nghĩa” diễn ra từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/8/2022, tập trung vào các hoạt động chính sau:

1. Tăng cường các hoạt động truyền thông trên trang Website của nhà trường và trên facebook Thư viện Phú Gia về các hoạt động phục vụ học sinh:

Thư viện mở cửa 2 ngày trong tuần (thứ 2 và thứ 5), để học sinh đến đọc sách trực tiếp tại thư viện.

- Cho học sinh mượn sách về nhà đọc và hạn trả sách đúng quy định ( 1 tuần)

- Đối tượng:

  • Tổ chức cho học sinh ở các thôn lân cận gần trường của xã Phú gia.(Thôn Phú Yên: 30 em; Thôn Phú Vinh: 20 em; Thôn Phú Hưng: 12 em; Thôn Phú bình: 24 em; Thôn Trung Hà: 27 em) với  tổng số lượng : 113 em học sinh (danh sách kèm theo)

- Học sinh ở các thôn thuộc xã Phú Gia ở xa trường và xã Hương Long và Hương Vĩnh ở xa trường; với số lượng là 609 em (khuyến khích tham gia)

2. Tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền giới thiệu sách hè năm 2022”:

- Đối tượng: Tất cả các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của Trường THCS Phú Gia, khuyến khích các em học sinh lớp 6 năm học 2022-2023.

 - Thể lệ: Các bài viết dự thi được viết dưới hình thức đánh máy font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng single. Cuốn sách viết giới thiệu phải là sách đang được phục vụ tại kho sách của Thư viện nhà trường. Không nhận các bài viết sao chép trên mạng với bất cứ hình thức nào. Nội dung bài viết ghi rõ họ, tên, lớp, địa chỉ liên lạc, số điện thoại (nếu không có số điện thoại cá nhân thì lấy số điện thoại của bố, mẹ để tiện liên lạc).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Nhân viên thư viện:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch đọc sách trong hè 2022, trình Hiệu trưởng phê duyệt, phối hợp với Tổng phụ trách Đội để quản lí học sinh trong thời gian các em tới trường đọc sách.

- Tham mưu kinh phí tổ chức cuộc thi Tuyên truyền giới thiệu sách hè 2022.

2. Cán bộ, giáo viên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

- Tuyên truyền rộng rãi về Kế hoạch đọc sách trong hè 2022 của thư viện nhà trường cũng như các hoạt động trong hè khác của nhà trường.

- Phối hợp với nhân viên thư viện và Tổng phụ trách Đội nhắc nhở học sinh về việc đọc sách cũng như tham gia các hoạt động trong hè tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch đọc sách của thư viện Trường THCS Phú Gia, yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện đảm bảo hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo cho Hiệu trưởng để giải quyết.

 

 Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- UBND xã Phú gia;

- Hiệu trưởng, PHT;

- CBGVNV nhà trường.

- Lưu: CBTV

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Như Học