THỜI KHÓA BIỂU SỐ 10 (Dạy học trực tiếp tất cả các môn). Áp dụng từ ngày 13/12/2021