Góp ý Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể

Thứ hai - 24/08/2015 03:41 | Số lần đọc: 488
Thực hiện nội dung Công văn số 1430/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể
  UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

            Số: 589 /PGDĐT
V/v góp ý Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Hương Khê, ngày 21 tháng 8  năm 2015
                       
                        Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS
          Thực hiện nội dung Công văn số 1430/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2015 của  Sở Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai việc góp ý với các nội dung sau: 
1. Yêu cầu
- Hiệu trưởng in tài liệu gửi kèm Công văn này đến tận tay cán bộ giáo viên trong nhà trường để cá nhân nghiên cứu, sau đó tổ chức thảo luận theo tổ chuyên môn có biên bản góp ý với ý kiến của tất cả thành viên trong tổ.
- 100% cán bộ quản lí, giáo viên cập nhật, nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình GDPT tổng thể và tài liệu hỏi đáp về Chương trình GDPT tổng thể (Dự thảo CT GDPT tổng thể và tài liệu hỏi đáp về CT GDPT tổng thể gửi kèm theo Công văn này);
- Việc xem xét góp ý phải dựa trên các quan điểm chỉ đạo, các qui định, hướng dẫn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, không chỉ dựa vào các kinh nghiệm cũ, cách làm cũ để xem xét vấn đề mới. Việc tổ chức góp ý phải bảo đảm nghiêm túc, trách nhiệm cao; không làm qua loa, hình thức; không lấy các góp ý đã đăng tải trên mạng thành ý kiến góp ý của cá nhân, đơn vị.
2. Kế hoạch cụ thể
- Từ ngày 21/8 – 23/8/2015: Cá nhân nghiên cứu, góp ý Dự thảo;
- Ngày 24/8/2015: Tổ chức Hội thảo góp ý ở cấp tổ;
- Ngày 25/8/2015: Tổ chức Hội thảo góp ý ở cấp trường;
- 7h30 ngày 27/8/2015: Tổ chức Hội thảo tại Hội trường Phòng GD&ĐT, thành phần BGH các trường Tiểu học, THCS và những giáo viên đã từng đạt giáo viên giỏi tỉnh (Hiệu trưởng thông báo hộ).
Tổng hợp ý kiến góp ý tại Hội thảo cấp trường, gửi bản cứng và bản mềm về Phòng (Tiểu học qua đồng chí Lê Hữu Tân - Chuyên viên Phòng GD&ĐT Email: letan.hk@gmail.com; THCS qua đồng chí Trần Thị Bích Soa - Chuyên viên Phòng GD&ĐT Email: soacva@gmail.com.
+ Thời gian nộp báo cáo: Sáng ngày 26/8/2015.
Việc tổ chức góp ý kiến vào Chương trình GDPT tổng thể là việc hệ trọng; hiểu biết sâu sắc về yêu cầu, nội dung và cách thức xây dựng Chương trình GDPT là điều kiện bắt buộc để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường tích cực tham gia vào quá trình đổi mới GDPT. Vì vậy, Phòng yêu cầu các trường triển khai thực hiện nghiêm túc việc góp ý dự thảo Chương trình GDPT tổng thể và các nội dung trong Công văn này./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Trưởng phòng, PTP (để chỉ đạo);
- Lưu: VT/PGDĐT.
 
TRƯỞNG PHÒNG
                       
 
  Đã ký
                        
 Trần Đình Hùng
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠI ĐÂY: /uploads/news/2015_08/ctpptt.rar
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn